Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening

Bliv medlem

Som medlemmer af foreningen kan optages advokater, der af Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens § 733, stk. 1, er antaget til at blive beskikket som offentlig forsvarer og bistandsadvokat, samt advokater og advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med bistand til forurettede i straffesager.
Medlemskab forudsættes, at den pågældende ikke er idømt relevante disciplinære eller strafferetlige
sanktioner af en vis væsentlighed.
Bestyrelsen afgør, om ansøgeren kan optages som medlem af foreningen. Meddeler bestyrelsen afslag på optagelse, kan den pågældende kræve afslaget forelagt på den først kommende ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingens beslutning er endelig.
Ansøgning om medlemskab sendes via nedenstående skema og ved at overføre 2.000 antal kroner (dog kun 1.000 kr. i 2023) til konto og registreringsnummer i 4183 3345632743.
Anmodning om medlemskab
Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening
c/o Advokat Helle Hald

Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø
Copyright © 2024 All Rights Reserved
crossmenu