Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening

Formål

Landsforeningen for bistandsadvokater (forkortet BALF) har til formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med udførelsen af deres hverv som bistandsadvokater. Både i relation til den del af arbejdet, der er omfattet af beskikkelsen, men også den del, der falder uden for.
Herunder:
agere i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer af betydning for forurettede,
arbejde for en vedvarende interesse blandt advokater for at bistå forurettede før, under og efter en straffesag,
virke for medlemmernes uddannelse og faglige kompetence i samarbejde med organisationer og
udbydere af uddannelsestilbud,
søge indflydelse og repræsentation i nævn, råd og organer i forbindelse med høringer og
forhandlinger om anliggender af betydning for foreningen og dennes medlemmer,
forhandle spørgsmål i relation til honorering/salærtakster hos relevante myndigheder, og
samarbejde med Advokatsamfundet og Danske Advokater i anliggender af almen interesse for foreningens medlemmer, herunder i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer af
betydning for forurettede.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af Helle Hald, Stine Dahl, Henrik Hougaard, Mikkel Holm Nielsen, Charlotte Møller Larsen og Louise Traberg Smidt. Læs mere om bestyrelsen her.

Bliv medlem

For at blive medlem af Landsforeningen for bistandsadvokater, skal du sende en ansøgning til foreningens sekretær. Det gør du her.
Bistandsadvokaternes Landsforenings bestyrelse
Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening
c/o Advokat Helle Hald

Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø
Copyright © 2024 All Rights Reserved
crossmenu