Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening

Bestyrelsen

Bistandsadvokaternes Landsforenings bestyrelse
Advokat Helle Hald
Forperson:
Advokat Helle Hald (H)
HH@siriusadvokater.dk
Helle Hald har siden 90’erne beskæftiget sig med det juridiske spænd mellem erstatningsret og strafferet, og har derved været bistandsadvokat i næsten 30 år.

Hun er til daglig leder af kontoret for Forsikring- og Erstatningsret hos Sirius Advokater og er benificieret advokat. Helle er ligeledes talsperson og advokat for Hjælp Voldsofre, som hun afgiver høringssvar for. Hun har senest været en del af Justitsministeriets nedsatte ekspertpanel ”Offer – vidnepanelet”, hvor hun har bidraget til at komme med anbefalinger til at forbedre forholdene for ofre og vidner.
Advokat Stine Dahl
Næstforperson:
Advokat Stine Dahl
SD@auroralaw.dk
Stine Dahl har en lang baggrund som anklager i anklagemyndigheden og har desuden været advokat i Grønland. I anklagemyndigheden sad hun primært med personfarlig kriminalitet, og har desuden været ansat ved Rigsadvokaten som specialkonsulent samt været medhjælper for Statsadvokaten i Viborg. 

Hun har de seneste år dedikeret sig til rollen som bistandsadvokat, hvor hun har bistået i en lang række sager om psykisk vold, voldtægt og øvrig personfarlig kriminalitet.

Hun er kontaktadvokat for Offerrådgivningen Nordsjælland.
Advokat Henrik Hougaard
Bestyrelsesmedlem:
Henrik Hougaard (H)
HH@hougaard-adv.dk
Henrik Hougaard er selvstændig advokat i Hougaard Advokatfirma. 

Han har været mangeårig bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Han er uddannet mediator og har været formand for Danske Mediatoradvokater. 

Henrik bruger sin fritid som landevejscykelrytter.
Advokat Mikkel Holm Nielsen
Bestyrelsesmedlem:
Mikkel Holm Nielsen (H)
MHN@ret-raad.dk
Mikkel Holm Nielsen er advokat fra 2002 og har en bred erfaring inden for strafferet og erstatningsret

Han er beneficeret ved Københavns Byret og fører et stort antal sager og året som bistandsadvokat. Han er desuden formand for Fagudvalget for strafferet og straffeproces under Danske Advokater.

Mikkel er ikke kun advokat, men har også været også været teaterskuespiller samt – instruktør siden 1986.
Advokat Charlotte Møller Larsen
Bestyrelsesmedlem:
Charlotte Møller Larsen (H)
CML@jpb.dk
Charlotte Møller Larsen er benificieret i retten i Glostrup, Lyngby og Frederiksberg.

Hun har møderet for landsretten og Højesteret.

Hun er formand i foreningen af beneficierede advokater i Glostrup, Lyngby og Frederiksberg.

Charlotte ejer en olivenmark i Grækenland og taler græsk.
Advokat Louise Traberg Smidt
Bestyrelsesmedlem:
Louise Traberg Smidt (L)
LS@adacta-law.dk
Louise har arbejdet som advokat i Adacta Advokater siden 2014, hvor hun primært beskæftiger sig med strafferet som både forsvarer og bistandsadvokat.

Ud over strafferetten har Louise også stor erfaring med sager om tvangsanbringelser og sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Endvidere har hun undervist i at føre sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet, og hun har være personligt udpeget i en ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler.
Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening
c/o Advokat Helle Hald

Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø
Copyright © 2024 All Rights Reserved
crossmenu