Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening

Privatlivspolitik

Bistandsadvokaternes Landsforening
c/o advokat Helle Hald
Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø
Formålet med behandlingen af dine oplysninger
Vi behandler dine oplysninger med henblik at opfylde aftalen med dig om dit medlemskab af Bistandsadvokaternes Landsforening.
Hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, som de er indsamlet til, giver vi dig en forudgående orientering.
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Vi behandler kun de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet. Formålet med registreringen af oplysningerne er, at varetagelsen af dit medlemskab.
Videregivelse
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger, men ved særlige behov kan der ske videregivelse til følgende eksterne modtagere eller kategorier af modtagere: offentlige myndigheder, andre advokater, pressen, translatører, banker og rejseselskaber.
Slettepolitik
Vi sletter dine oplysningerne, hvis du melder dig ud, eller du ekskluderes af foreningen.
Det er en forudsætning for dit medlemskab, at vi må behandle oplysninger om dit navn, firmanavn, kontoradresse, mail samt telefonnummer. Beder du os om at slette de oplysninger, kan du ikke være medlem af foreningen.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger
på www.datatilsynet.dk.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine person- oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse per- sonoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Bistandsadvokaternes Landsforening logo
Bistandsadvokaternes Landsforening
c/o Advokat Helle Hald

Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø
Copyright © 2024 All Rights Reserved
crossmenu